Цілі діяльності об’єднання «Програми захисту вкладів» визначено, виходячи з основоположної філософії та концептуальної моделі ПЗВ, яка поєднує в собі три якості: «ПЗВ — єдиний системний бренд», «ПЗВ — система колективної безпеки» та «ПЗВ — ринковий клуб».

Зокрема, цілями Програми захисту вкладів є:

  • Надання безплатної інформаційної підтримки та юридичних консультацій громадянам України для уникнення останніми збитків;
  • Координація та підтримка ефективної ринкової політики, у тому числі в умовах системних фінансових криз і суттєвих змін ринкової кон’юнктури;
  • здійснення функцій лобіювання, системного представлення та захисту інтересів громадян у взаємовідносинах з державними органами, у тому числі контролюючими, правоохоронними та судовими;
  • забезпечення фінансової стабільності та захист грошових вкладів громадян України;
  • Проведення безвиїзного (дистанційного) та виїзного моніторингу фінансового стану фінансових організацій;
  • Здійснення постійного навчального, консультативного й інформаційного супроводження;
  • Запровадження ефективних механізмів підвищення рівня ліквідності та рефінансування;
  • Утворення або централізоване залучення до співпраці необхідної сервісної інфраструктури та ділових партнерів;
  • Тощо.

Предметом діяльності «Програми захисту вкладів» є вжиття заходів фінансової, організаційної, правової та методологічної підтримки з метою забезпечення належного рівня фінансової стабільності, прозорості, ринкової ефективності й соціальної відповідальності.

«Програма захисту вкладів» є добровільним об’єднанням, відкритим для всіх, кому близькі наші цілі.